Medlem av:
    
    

   Tak och Fasad i Titanzink

   Utförda arbeten bedöms alltid utifrån
   RHEINZINKS handbok och rekommendationer alternativ Hus AMA

   På bostäder, skolor, sjukhus och kontor omges vi av byggnader där låglutande tak är en naturlig del av arkitekturen och inom kompetensområdet Tätskikt på tak arbetar vi med allt som rör teknik för detta. Målet för våra konsultinsatser är att se till att byggnadernas tak ges en god teknisk utformning men rätt material och under kontrollerade former. I vårt arbete används väl förankrad teknisk kunskap, nyfikenhet och funktionstänkande för att skapa bättre tak lösningar.
    
   På området är vi verksamma från program till produktionshandling och målsättningen är alltid att uppnå de högt ställda förväntningarna från kunden i nära samarbete med nyttjare, leverantörer och entreprenörer.   ARAS
   Västra Strandvägen 3
   43992 Onsala
   Telefon:
   0300 29530
   Fax:
   0300 29825
   Mobil:
   0708 400583
   Epost:
   Webdesign by kungsbackaWebDesign.se