Medlem av:
    
    

   Taksäkerhetsanordningar

   Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, fästen för säkerhetslinor, takbryggor och glidskydd som är avsedda att placeras på tak. Byggherren har det fulla ansvaret för att uppfylla de samhällskrav som finns i bygglagstiftningen med föreskrifter och beslut.
    
   Inom kompetensområdet Taksäkerhet arbetar vi med riskriskanalys, rådgivning vid projektering, besiktning och utveckling av taksäkerhetsprodukter. Vi kan även ge råd i hur man bäst etablerar ett rationellt skydd för snöras, isbildning och hanterar de risker som snö och is på tak innebär.
    
   Är du projektör och känner dig osäker på vad som krävs utifrån tillgänglig lagstiftning är en riskanalys med åtföljande sammanställning av riskbenägenhet ett sätt. Vi hjälper dig med att reda ut begreppen och säkerställer att du föreskriver rätt lösning.
    
   Vilka lagar, förordningar och föreskrifter gäller inom området Taksäkerhet (2006-02-13)
   • Plan och bygglagen (1987:10), Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
   • Förordning (1987:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
   • Boverkets Byggregler (BBR) och i
   • Boverkets Konstruktionsregler (BKR)
   • Arbetsmiljölagen
   • Arbetsmiljöverkets föreskrifter   ARAS
   Västra Strandvägen 3
   43992 Onsala
   Telefon:
   0300 29530
   Fax:
   0300 29825
   Mobil:
   0708 400583
   Epost:
   Webdesign by kungsbackaWebDesign.se