Medlem av:
    
    

   Projektledning

   Projektledning är att ha överblick
   Våra tjänster inom Projektledning är normalt sett av vi som oberoende förstärker vår beställares organisation och vårt mål är att beställaren skall känna att projektet styrs mot upprättade krav och mål till rätt tid, kostnad och kvalitet.
   • I anslutning till projekteringen arbetar vi med program- och kvalitetsfrågor, genomförandeplaner, utredningar, kostnadsbedömningar och upphandlingsfrågor
   • Inför genomförandet medverkar vi vid upphandlingar och produktionsförberedelser som planering av etableringar, tid och investeringsplaner samt klarar ut hur samverkan och kopplingen mellan projektering och byggproduktionen skall ske på plats.
   • I genomförandet styr vi det byggnadstekniskt utförandet och produktionen utifrån de av beställaren fastställda ekonomiska, miljö, tidsmässiga, funktionella och kvalitetsmässiga ramarna   ARAS
   Västra Strandvägen 3
   43992 Onsala
   Telefon:
   0300 29530
   Fax:
   0300 29825
   Mobil:
   0708 400583
   Epost:
   Webdesign by kungsbackaWebDesign.se