Medlem av:
    
    

   Entreprenadbesiktning

   Aras Plåtkonsulter HB genomför entreprenadbesiktningar utförda enligt Allmänna bestämmelser (AB 04, och ABT06). Vi genomför besiktningar enligt SBRs beprövade metodik och mall.
    
   Kvalitetsstyrt avlämnande
   En form av besiktning som fortfarande är i utvecklingsfas är s.k. kvalitetsstyrt avlämnande, där besiktningsproceduren till stor del ersätts av dokument från entreprenörens egenkontroll. Detta förfarande har visst stöd i nya AB 04, och vår egen erfarenhet från projekt där vi kunnat vara med i tidigt skede och påverka förfarandet, är gensvaren enbart positiva.
    
   Kompetensutveckling
   För att upprätthålla kompetensen inom besiktningsmanna området deltar vi i de branschorganisationer som finns och genomför årligen intern uppdatering och erfarenhetsåterföring inom området.   ARAS
   Västra Strandvägen 3
   43992 Onsala
   Telefon:
   0300 29530
   Fax:
   0300 29825
   Mobil:
   0708 400583
   Epost:
   Webdesign by kungsbackaWebDesign.se